Procedura usynowienia jest stosowana od wieków. Dzisiaj regulowany jest ona przepisami prawa. Na czym dokładnie polega usynowienie?

Usynowienie dziecka – co to jest?

Termin usynowienie dziecka oznacza inaczej jego przysposobienie, przybranie albo adopcję. Pojęcia te mogą być stosowane zamiennie i odnoszą się do tej samej procedury.

Adopcja pod względem prawnym polega na przyjęciu do rodziny dziecka, które uznawane jest za osobę obcą. Dzięki adopcji może wtedy dojść pomiędzy nim a rodziną adopcyjną do stosunku analogicznego do pokrewieństwa.

Jakie dziecko można usynowić?

Usynowienie dziecka Kraków może być przeprowadzone przy zaistnieniu odpowiednich warunków.

Polskie prawo umożliwia adopcję dziecka, które ukończyło 6 tydzień życia i ma maksymalnie do 18 lat. Gdy dziecko ma co najmniej 13 lat, wtedy do przeprowadzenia adopcji konieczna jest jego zgoda.

Jak odbywa się usynowienie dziecka?

Procedura przysposobienia dziecka zależna jest przede wszystkim od stopnia pokrewieństwa pomiędzy nim a osobami, które chcą zostać rodzicami adopcyjnymi.

Najbardziej złożona jest procedura związana z przysposobieniem dziecka niespokrewnionego. Konieczne jest wtedy zebranie odpowiednich dokumentów, odbycie rozmów z pedagogiem i psychologiem w placówce adopcyjnej, wzięcie udziału w szkoleniu, wywiad w miejscu zamieszkania. Na koniec placówka adopcyjna może wystawić opinię. Gdy jest ona pozytywna, dopiero wtedy można być dopuszczonym do adopcji. Niestety, procedura ta może trwać kilka lat.

Jak przysposobić dziecko małżonka lub należące do innego członka rodziny? W tym przypadku procedura nie jest tak wymagająca, ponieważ nie jest konieczne udawanie się do placówki adopcyjnej. Należy jednak przeprowadzić procedurę pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica. Najlepiej ustanowić wtedy kwestię spraw rodzicielskich w sposób polubowny.

Źródło: http://nieletni.pl/przysposobienie-dziecka-kiedy-mozna-je-przeprowadzic-i-jakie-warunki-trzeba-spelnic/